Lyftkapacitet

KATO KR 300 30 t

Se lyfttabeller i pdf format här

tables_kato30_01_653

tables_kato30_02_500